Kallelse till Årsmöte 2016

DX-Vännernas årsmöte

Härmed kallas vi i vännerna till dx-vännernas årsmöte i samband SDXF:s 60-års jubileum och DX-Parlament i Stockholm 21 maj

Plats: Zinkensdamm Hotell & Vandrarhem.

Vi ber också ber att medlemmarna i DXV sätter in sina medl.avg/bidrag 50.- eller mer, till dxingens fromma i Sverige.

Vi syns i Stockholm

Kallelse till årsmöte 2014

DX-Vännernas årsmöte

Härmed kallas vi i vännerna till dx-vännernas årsmöte i samband med DX-parlamentet i Norrköping 7-8 Juni.

Vi ber också ber att medlemmarna i DXV sätter in sina medl.avg/bidrag 50.- eller mer, till dxingens fromma i Sverige.

Vi syns i Norrköping

DX-VÄNNERNAS 50 ÅRSJUBILEUMSKRYSSNING TILL ÅLAND

DX-VTill slut blev vi 15 DX-are, som under Stig ”Stikkan” Granfeldts fasta reselederskap firade DX-Vännernas  50 år med enjubileumskryssning till Åland den 23-24 februari 2014. Stikkan hade skapat ett spännade program, som vi fullföljde i två pass på Viking Lines ”Cindarella”. Arrangemangen var perfekta, vi fick gå ombord som bäste VIP grupp först av alla, disponerade ett vackert konferensrum med spännande och distraherande utsikt över Ålands hav och infarter och utfarter genom de två vackra skärgårdarna och separat egna bord till såväl frukost, middag och lunch. Allt borgade för att vi alla skulle få många tillfällen till diskussioner och enskilda samtal kring DX, nostalgi och annat.

 DX-VÄNNERNA 50 ÅR

Bengt Dalhammar och Claês-W. Englund, som ända till för något år sedan  hade suttit i DX-Vännernas styrelse  sedan starten, inledde  med lite historik  från starten av DX-V. Det började med en motion av DX-klubben Skraken i Djursholm på DX-Parlamentet i Lund 1962, vilket ansåg att det var bättre att en supporter- eller kamratförening bildades utanför DX-Alliansen. En interimsstyrelse tillsattes och arbetade fram stadgeförslag och kallelse till DX-Parlamentet 1963 i Nässjö, där  så  ”Stödföreningen DX-Alliansens Vänner” bildades 30 juni 1963. Till den första styrelsen  valdes Arne Skoog till ordförande, BengtDalhammar och Claes-W Englund till ordinarie ledamöter , självskriven ledamot DX-cweAlliansens ordförande Jan Tunér ( vars hemmaklubb DX Club 57 var DX- Parlamentsvärd detta år) samt styrelsesuppleanter Carl Gunnar Hedlund,  Jan-Erik Räf och Birger Lägesjö. Till ordinarie revisorer valdes  Nils Lekström och Lars Karlsson  och till revisorssuppleanter  valdes Bengt Jonasson och Stig Ygemar.Till valberedning valdes John Gunnar Andersson, Oskar Fredriksborg, Zet Jacobsson, Borås och Kjell Lindqvist, Stockholm.

Under årens lopp har DX-V på olika sätt  försökt att stötta  DX-Alliansens ekonomi, som vid DX-V start hade en omsättning på ca 2000 kronor per år, varav  bl a. Allians Nytt (senare Stredak) var en stor ekonomisk belastning. Medlemmar i DX-V blev gamla avgågna styrelseledamöter från DX-Alliansen, samt styrelseledamöter och andra enskilda DX-are från medlemsklubbarna ( det gick ju bara ett ex av Allians Nytt till klubben) samt andra enskilda DX  intresserade såsom t.ex O.Lund-Johansen(WRTH), Lars Rooth(Vatikanradion),Sonja Persson(HCJB), samt flera nordiska DX-are, som t ex Ellmann Ellingsen, Norge och Poul Ginnerup i Danmark, Daniel Söderman, Finland, m.fl., som genom förmånen Allians Nytt  i medlemskapet  gavs möjligheten  att följa DX-A:s  verksamhet på ett mer initierat sätt. Då DX-Vännerna de första två verksamhetsåren kom upp i ca 80-talet medlemmar blev Allians Nytt på detta sätt praktiskt taget självbärande. Under de gångna 50 åren har DX-V  bidragit på många olika sätt. Torre Ekblom har gjort en  lättillgänglig sammanfattning av ”DX-Vännerna 50 år 2013” och som innehåller många fina exempel på vad som gjorts från DX-V:s sida och denna historik delades ut till deltagarna på Ålandsresan och den finns också under Artiklar om DX-Vännerna  (läs här…), där också  några illustrerade artiklar som CWE skrivit, hämtade ur gamla Eter Aktuelltnummer finns. Vi nämner här  bara några få exempel på insatser t ex stans mm till Hedersplaketter och plaketter till stationsrepresentanterna,  och tryckning av special QSL för DX-A:s specilaprogram över t ex Finland, HCJB eller Polen mm, priser till DX-tävlingarna Junior SM, SM och NM., subventioner (500 kr) till förstagångsbesökare på Parka, m.m. Se i övrigt Torres ovan nämnda historik.

Söndagens program avslutades med Viking Buffé och allmän förbrödning under den fortsatta kvällen.

JAN MOSANDER: BLAND SPIONER, KOMMUNISTER OCH VAPENHANDLARE

Jan Mosander

Jan Mosander

Jan Mosander  inledde  vår måndagsmorgon med  en spännande skildring utifrån ovan nämnda titel  på den bok, som han gav ut för något drygt år sedan.(Se DX-Aktuellt nr 6/2013 på  sid 49, där Moritz Saarmann skriver om boken och bl a nämner att det finns en fin beskrivning av vår DX hobby i boken )Jan är f ö känd  för oss DX-are inom FinLands DX club och redaktör för ”Attention” samt  Finlands Rundradios utländska program, som klubbens medlemmar bl a Torre Ekblom, Marcus Ölander och Jan Mosander , Martti Rinne,  Eric Gagneur,m fl startade i början 1960-talet , samt från DX Alliansen bl a Kurt Jonsson. I Sverige är Jan ju känd från Expressen, Aftonbladet och Sveriges Radio och TV m m. Journalistjobbet förde Jan till både Berlin och Prag samt övriga Öststater och hans skildringar var både  spännande och ofattbara samt intresseväckande från en tidsepok man inte kan glömma bort.

OM DX-HISTORIEN

informerade Ronny Forslund och vi kan räkna med att han bör kunna vara färdig med den tryckta boken till DX Parlamentet i Norrköping den 7-8 juni 2014. Ronny efterlyste bra inspelningar av radiostationer och -program, som skulle kunna bifogas boken.

15 MINUTES OF FAME

Björn Fransson

Björn Fransson

Björn Fransson berättade om 15 Minutes of fame. Han ”överfölls” av ”Wall Street Journal” och annan in- och utländsk press, radio och TV i samband med att han  efter visst detektivarbete, bl a med hjälp av arabspråkkunniga komvux elever på Gotland lyckades höra och identifiera en ny radiostation, Radio Tikrit (Tikrit var ju Saddam Husseins hemtrakter), som sände inför vad som senare skulle bli starten på Iraqkriget. Björn trollband oss med sina egna upplevelser. Det kan verkligen ha sina sidor att bli världskändis, även för en kortare tid!

Tibor Szilagyi,

Tibor Szilagyi,

TIBORS LIV BAKOM JÄRNRIDÅN

Tibor Szilagyi, som kommer från Ungern, berättade personligt, insiktsfullt och skrämmande om sin uppväxt i efterkrigstidens Ungern under Sovjettiden. Sedan Tibor  flyttat till Sverige ,- berättade han också medryckande om sin tid  som försäljningsansvarig på Aga Gas för Östeuropa och Ryssland. Annars känner vi ju också Tibor som välkänd tidigare generalsekretare för European DX Council-EDXC(Europeiska DX -Rådet).

 

HUR FUNGERAR EXCELL MED FÄRDIGA VERKTYG FÖR  ”MEST-LISTOR”, ”NA-RANK” M M

Lennart Weirell demonstrerade vilken hjälp vi DX-are  kan få genomm  hans excell-hjälpmedel för t ex landlisteberäkning(frekvenser, nya och gamla länder m m baserat på 2008 års EDXC landlista) och NAS rank. Kontakta Lennart om du vill förvärva denna hjälp. Lennart har ju vid tidigare DX parlament också berättat om detta.

Moritz Saarman och Bengt Dalhammar

Moritz Saarman och Bengt Dalhammar

 BESÖK HOS HCJB I QUITI I ECUADOR

Moritz Saarmann  har tillsammans med sin fru Ulla varit och arbetat nere hos HCJB när det var som aktivast därnere med sjukhus, svenska program osv.  Moritz visade  både bilder från Quito som stor stad med omgivande  Anderna och från HCJB:s sändare och studios med kända ansikten som Bibbi Karbin, Inez Lundberg och Sonja Persson.  HCJB har ju fortfarande sin särskilda nimbus  för oss lite äldre DX-are och Moritz berättelse förstärkte detta.

Moritz är ju också nu  Sveriges DX Förbunds ordförande.

 DELTAGARE

dxvFörutom ovan nämnda aktörer  var också Dick Christenbrunn, Åland, Thomas Schulin, Stockholm,  Christer Werner, Varberg, Rolf  Åhman, Älvsjö, Lars Skoglund, Täby, Per Åke Helander, Hägersten. Vi saknade  särskilt Sinnikka och Torre Ekblom, Torre p g a en benoperation, att de båda  inte kunde vara med–extra synd eftersom Torre också  har varit den drivande kraften för att DX Vännernas 50 år  verkligen skulle firas bl a genom denna Ålandskryssning.

Det återstår här för mig och alla övriga deltagare och andra  att tacka Stikkan och Torre samt övriga i DX Vännernas styrelse  för detta jättetrevliga initiativ, som på detta föredömligt trevliga och spännande sätt firade DX-VÄNNERNAS 50 årsjbileum.

DX-Vän sedan 1963 och tv Claes W Englund

Välkommen till DX-vännerna

DX-Vännerna 50 år

Vår ordförande Torre Ekblom har här sammanställt en liten skrift om de 50 första åren. Den kan du läsa här:

DX-Vännernas årsmöte hölls i Göteborg under helgen 31 Maj-2 Juni när Sveriges DX-förbund anordnade det sedvanliga DX-parlamentet, här är några bilder därifrån:

Här ser vi DX-vännernas ordförande Tor-Henrik Eblom till höger och Björn Fransson till vänster

Här ser vi DX-vännernas ordförande Tor-Henrik Eblom till höger och Björn Fransson till vänster

En bild från lördagskvällens middag

En bild från lördagskvällens middag

Under årsmötet beslutades att utse Bengt Dalhammar till DX-Vännernas hedersordförande och Claes-W Englund till hedersmedlem. Här ringer Torre upp Bengt för att överraska honom

Under årsmötet beslutades att utse Bengt Dalhammar till DX-Vännernas hedersordförande och Claes-W Englund till hedersmedlem. Här ringer Torre upp Bengt för att överraska honom

————————————————————————————————————————–

När DX-Vännerna tillkom 1963 var det sju år efter det att förbundet bildades 1956 i Hackås (Arne Skoogs fädernehemgård) i Jämtland och ”gamla avgångna” funktionärer i förbundet ville kunna komma till DX-Parlamenten och ändock få utlopp för sina ”föreningsaktiviteter” och ha ett eget årsmöte, som inte direkt inkräktade på DX-Förbundets aktiviteter. Vi var ju också intresserade av hur det gick för förbundet och kunde på detta sätt följa verksamheten och ge vårt stöd genom stödföreningen DX-Vännerna. En annan tanke var också att genom  DX-Vännerna försöka  garantera att det blev ett visst minimideltagande i DX- Parlamenten.

Tanken var ju också från början att DX-Vännernas insamlingar kunde gå till sådant som det var onödigt att förbundets medlemsavgifter gick till. Det kunde vara  kopieringsapparater till förbundet, förbundets förtjänstmedaljer till stationsrepresentanter och förtjänta medlemmar, dator till EA, bidrag till förbundets medverkan vid  EDXC-möten eller nordiska syster/broder DX-klubbars årsstämmor. Under de senaste åren har också ett antal bidrag gått till stipendier för förstagångsbesökare till Parka. DX-Vännernas auktioner i samband med DX-Parlamenten har också varit ett lättsamt sätt att kombinera att DX-are har kunnat ta med sig radioprylar, DX-litteratur och annat, som samtidigt blivit till ett litet ekonomiskt bidrag till förbundet och också är ett underhållande inslag kring DX-Parlamentets festmiddag. Ett litet stöd till DX-Vännerna kan bli ett större bidrag till SDXF och till DX-ingens fromma!

Claes-W Englund